Strona główna / 2016-07-28 - Udzielenie długoterminowego kredytu

Przedmiot Zamówienia:

Obejmuje udzielenie na okres lat 30, długoterminowego kredytu w wysokości 2 550 000,00 zł, przeznaczonego na częściowe współfinansowanie i refinansowanie kosztów inwestycji pn: wykonanie prac przygotowawczych placu budowy (ogrodzenie, utwardzona droga wewnętrzna, zaplecze budowy, przyłącza wodociągowe i energetyczne dla potrzeb budowy), oraz robót budowlanych obejmujących wykonanie: drogi dojazdowej tymczasowej (symbol w planie 007-81) do terenu nieruchomości wraz z odwodnieniem i oświetleniem, osiedlowej sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia terenu oraz dróg wewnętrznych i chodników, sieci wodociągowej ze stacją podnoszenia ciśnienia wody wraz z podłączeniem do sieci miejskiej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do sieci miejskiej, sieci kanalizacji deszczowej do studni D3, oświetlenia terenu i zasilania w energię elektryczną stacji podnoszenia ciśnienia, wewnętrznego układu drogowego (dojazdy, dojścia parkingi) na terenie nieruchomości, sieci kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód deszczowych od studni D3 do zbiornika „Jeleniogórska“ wraz z wylotem do zbiornika, dojazdem technologicznym oraz placem manewrowym oraz dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Unruga 3/A i 4/B wraz z wewnętrznymi instalacjami przy ulicy Unruga w Gdańsku położonych na działkach nr 10/315 i 10/308, będących własnością Zamawiającego oraz na wszelkich innych działkach na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

więcej

załączniki


załącznik 1 - Druk "Oferta"

załącznik 2 - Wzór oświadczenia spełnienia warunków

załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik 6 - Kalkulator ceny kredytu


Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 16-08-2016

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 23-08-2016

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 06-09-2016 + załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 09-09-2016