Strona główna / TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000090406.

NIP 583 26 77 715

REGON 192043457

Kapitał zakładowy   155 484 000,00 zł

 

Dane teleadresowe:

Siedziba: ul. Królikarnia 13; 80-744 Gdańsk

Telefon 58 320 37 48; 58 305 46 00

e-mail biuro@tbsmotlawa.pl

 

Numer konta bankowego 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10