Strona główna / TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000090406.

NIP 5832677715

REGON 192043457

Kapitał zakładowy   198.998.000,00 zł

 

Dane teleadresowe:

Siedziba: ul. Szczygla 1; 80-742 Gdańsk

Telefony: 583203748; 583054600

e-mail biuro@tbsmotlawa.pl

 

Numer konta bankowego 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10