Strona główna

Gmina Miasta Gdańsk powołała Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o. w lipcu 2000 roku w celu przeprowadzenia rewitalizacji fragmentów zaniedbanych dzielnic w Gdańsku oraz realizacji polityki mieszkaniowej Gminy Gdańsk.

Działania rewitalizacyjne prowadzone są na obszarach Dolnego Miasta, Letnicy oraz Starego Miasta. Włączając się w szeroki proces rewitalizacji dzielnicy Letnica TBS „Motława” wybudowała cztery budynki mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Dzielnica ta dzięki przeprowadzonej, przy udziale Spółki, rewitalizacji i budową stadionu PGE Arena stała się bardzo atrakcyjną dzielnicą Gdańska.

Dalsze działania Spółki w zakresie rewitalizacyjnym Gdańska obejmują obszerny fragment Dolnego Miasta w Gdańsku.

Rewitalizacja Dolnego Miasta poprawi zarówno wygląd zewnętrzny dzielnicy przywracający jej dawną świetność jak i warunki mieszkaniowe jej społeczności. Prowadzony przez Spółkę proces rewitalizacji jest częścią równolegle prowadzonej przez Miasto Gdańsk kompleksowej rewitalizacji całego obszaru Dolnego Miasta.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości w Gdańsku na Dolnym Mieście, położonych w kwartale pomiędzy ulicami Wróblą, Kieturakisa, Redutą Wyskok i Kurzą o łącznej powierzchni działek 0,9654 ha zabudowanych 12 budynkami oraz 1 oficyną. Ponadto Spółka posiada budynek przy ul. Królikarnia 13 będący jej siedzibą i kamienicę przy ul. Królikarnia 14. Budynki znajdujące się w kwartale ulic: Kieturakisa, Wróblej, Kurzej i Reduta Wyskok zostały wybudowane na przełomie XIX i XX wieku i stanowią wartość kulturową w świetle zapisów MPZP, przy czym budynek przy ul. Reduta Wyskok 2 jest wpisany do rejestru zabytków.

W ramach dotychczasowej działalności odtworzono budynki Reduta Wyskok 2 oraz Kieturakisa 10, które wraz budynkiem Reduta Wyskok 4/5, planowanym do realizacji w latach 2017-2018, tworzą Małe Centrum Biurowe.

Realizując politykę mieszkaniową Miasta TBS „Motława” buduje nowe mieszkania na wynajem oraz zarządza zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi obejmującymi 39 budynków wielorodzinnych z 1297 mieszkaniami.

 

www.tbsmotlawa.pl

 

Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.


Kontakt: ul. Szczygla 1; 80-742 Gdańsk

Tel. 58 320 37 48; 58 305 46 00

Adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl