Strona główna

Gmina Miasta Gdańsk powołała Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o. w lipcu 2000 roku w celu przeprowadzenia rewitalizacji fragmentów zaniedbanych dzielnic w Gdańsku oraz realizacji polityki mieszkaniowej Gminy Gdańsk.

Działania rewitalizacyjne prowadzone są na obszarach Dolnego Miasta, Letnicy oraz Starego Miasta. Włączając się w szeroki proces rewitalizacji dzielnicy Letnica TBS „Motława” wybudowała cztery budynki mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach tych zamieszkało 71 rodzin. Dzielnica ta dzięki przeprowadzonej, przy udziale Spółki, rewitalizacji i budową stadionu PGE Arena stała się bardzo atrakcyjną dzielnicą Gdańska.

Dalsze działania Spółki w zakresie rewitalizacyjnym Gdańska obejmują obszerny fragment Dolnego Miasta oraz kamienicę zlokalizowaną na obszarze Starego Miasta.

Rewitalizacja Dolnego Miasta poprawi zarówno wygląd zewnętrzny dzielnicy przywracający jej dawną świetność jak i warunki mieszkaniowe jej społeczności. Prowadzony przez Spółkę proces rewitalizacji jest częścią równolegle prowadzonej przez Miasto Gdańsk kompleksowej rewitalizacji całego obszaru Dolnego Miasta.

 

W roku 2013 Spółka rozpoczęła kapitalny remont jednego z lepiej zachowanego budynku przy ul. Wróblej. Kamienica ta uzyska wyremontowaną elewację zewnętrzną
z zachowaniem jej wartości architektonicznych. W dbałości o środowisko naturalne oraz komfort mieszkańców w mieszkaniach zmieniony zostanie między innymi system grzewczy z dotychczasowego ogrzewania w piecach węglowych na ogrzewanie gazowe.

Kolejnym etapem rewitalizacji Dolnego Miasta, zasługującym na szczególną uwagę, jest przywrócenie wartości budynku zlokalizowanego przy ul. Reduta Wyskok, jedynym będącym w posiadaniu Spółki budynkiem wpisanym do rejestru zabytków. Jest to mały budynek, który Spółka po przeprowadzonej rewitalizacji planuje przeznaczyć na wynajem na cele administracyjno-biurowe. Pozwoli to na sfinansowanie inwestycji przy udziale kredytu z Funduszu Powierniczego JESSICA dla województwa pomorskiego.

Włączając się w rewitalizację Starego Miasta Spółka podjęła działania inwestycyjne mające na celu wybudowanie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Panieńskiej
(w bliskości Poczty Gdańskiej). Inwestycja prowadzona jest również pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Kamienica ta stanie się ważnym elementem nowej gdańskiej architektury nawiązującym do kulturowego i historycznego charakteru Starego Miasta. Atrakcyjna lokalizacja budynku jak również wielkość przewidywanych nakładów zdecydowała o przeznaczeniu wybudowanych mieszkań na sprzedaż.

 

Realizując politykę mieszkaniową Miasta TBS „Motława” buduje nowe mieszkania na wynajem oraz zarządza zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi obejmującymi 38 budynków wielorodzinnych z 1 060 mieszkaniami. Wybudowanie 27 nowych budynków mieszkalnych na wynajem zrealizowane zostało przy wydatnej finansowej pomocy zarówno Gminy Miasta Gdańsk jak i budżetu Państwa, który stworzył możliwości preferencyjnego kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

 

www.tbsmotlawa.pl

 

Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.


Kontakt: ul. Królikarnia 13; 80-744 Gdańsk

Tel. 58 320 37 48; 58 305 46 00

Adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl