Strona główna / Struktura własnościowa

Jedynym (100%) udziałowcem Spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. jest Gmina Miasto Gdańsk.