Strona główna / 2016-03-04 - świadczenie usług zapewnienia czystości

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia czystości i porządku w budynkach i na terenie wskazanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ujętych w wykazie powierzchni do świadczenia usług

więcej

Odpowiedzi na pytania (2016-03-08)


Ogłoszenie wyników