Strona główna / 2015-10-14 - Roboty budowlane - Gdańsk ul. Królikarnia 14

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji wod-kan, gazowych, c.o., elektrycznych, wyprowadzeniu  kominów spalinowych ponad dach w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Gdańsku przy ul. Królikarnia 14.

więcej

załącznik nr 3