Strona główna / 2015-10-05 - Roboty budowlane - Gdańsk ul. Unruga

Wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Unruga 3A i 4B wraz z boksami garażowymi w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu oraz infrastruktury doosiedlowej. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Unruga na działkach nr 10/308, 10/315 obręb 74 (wydzielonych z działki 10/256) będących własnością Zamawiającego, oraz na działkach nr 10/270, 10/259, 10/6, 10/235, 10/231, 10/232 i na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

więcej (archiwum zip, ~240MB)

Aktualizacja z dnia 12-10-2015

Aktualizacja z dnia 13-10-2015 + załączniki

Aktualizacja z dnia 19-10-2015

Aktualizacja z dnia 20-10-2015

Modyfikacja SIWZ z dnia 23-10-2015

Zawiadomienie o wynikach przetargu