Strona główna / 2015-03-04 - Udzielenie kredytów długoterminowych

Udzielenie długoterminowych kredytów, na okres lat 30, przeznaczonych na:

Część I Przedmiotu Zamówienia - częściowe sfinansowanie inwestycji w wysokości 600.000 zł pn: wykonanie prac przygotowawczych placu budowy (ogrodzenie, utwardzona droga wewnętrzna, droga dojazdowa, zaplecze budowy, przyłącza wodociągowe i energetyczne dla potrzeb budowy) oraz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Kolorowa 5 wraz z boksami garażowymi w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z wykonaniem dróg i miejsc postojowych z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu przy ulicy Kolorowej w Gdańsku położonej na działkach nr 915/3, 915/6.

Część II Przedmiotu Zamówienia - częściowe sfinansowanie inwestycji w wysokości 1.200.000 zł pn: wykonanie prac przygotowawczych placu budowy (ogrodzenie, utwardzona droga wewnętrzna, droga dojazdowa, zaplecze budowy, przyłącza wodociągowe i energetyczne dla potrzeb budowy), oraz robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kolorowa 6 i 7 wraz z boksami garażowymi w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, z wykonaniem dróg i miejsc postojowych z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu oraz boiskiem wielofunkcyjnym przy ulicy Srebrnej/Kolorowej w Gdańsku położonej na działkach nr 910/20 i 913/6.

więcej

dokumenty

Uzupełnienie:

2015-03-20 - odpowiedzi na pytania

2015-04-13 - odpowiedzi na pytania

załaczniki do odpowiedzi na pytania z dnia 2015-04-13

2015-05-04 - odpowiedzi na pytania

załaczniki do odpowiedzi na pytania z dnia 2015-05-04

2015-05-11 - odpowiedzi na pytania

załaczniki do odpowiedzi na pytania z dnia 2015-05-11

2015-05-18 - odpowiedzi na pytania

załaczniki do odpowiedzi na pytania z dnia 2015-05-18

2015-05-28 - odpowiedzi na pytania

2015-06-02 - odpowiedzi na pytania


Ogłoszenie wyników