Strona główna / 2020-06-19 - Remont lokalu - Gdańsk, ul. Kolorowa 11

Zaproszenie do składania Ofert

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia Oferty na wykonania robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 36 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kolorowej 11 w Gdańsku.

 

więcej


Aktualizacja z dnia 26-06-2020

ogłoszenie wyników