Strona główna / 2020-02-20 - Utrzymanie czystości

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia czystości, odśnieżania i porządku w budynkach i na terenie wskazanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ujętych w Wykazie powierzchni do świadczenia usług - załącznik nr 4 do SIWZ.


więcej

 

Aktualizacja z dnia 02-03-2020

Informacja z otwarcia ofert

Grupa kapitałowa


Aktualizacja z dnia 03-03-2020

Ogłoszenie wyników