Strona główna / 2020-01-15 - Remont mieszkania - Gdańsk, ul. Wróbla 24

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Królikarnia 13, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia Oferty na wykonania robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Wróblej 24 w Gdańsku.


więcej