Strona główna / 2019-10-23 - Roboty budowlane - Gdańsk, ul. Unruga 8A

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Unruga 8A wraz z boksami garażowymi, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem, oświetleniem terenu i zielenią oraz na usługę pełnienia serwisu wind osobowych, systemu oddymiania klatek schodowych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu i pielęgnacji zieleni. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 66 na działkach nr 10/307, 10/306, 10/303 obręb 74 będących własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.


więcej


Aktualizacja z dnia 06-11-2019

Odpowiedzi na pytania


Aktualizacja z dnia 12-11-2019

Informacja z otwarcia ofert

 

Aktualizacja z dnia 18-11-2019

Ogłoszenie wyników