Strona główna / 2019-08-07 - Roboty budowlane, Gdańsk, ul. Wróbla 23

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  1. prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wróbla 23 w Gdańsku, z podziemną halą garażową, węzłem cieplnym w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami dźwigowymi, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, zjazdów do garażu, naziemnych miejsc postojowych, elementów małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu oraz na usługę pełnienia serwisu węzła cieplnego, urządzeń dźwigowych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż., wentylacji mechanicznej, bramy garażowej oraz pielęgnacji zieleni.
  2. remontu i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowy kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznych, likwidacji nieczynnego gazociągu, budowy oświetlenia zewnętrznego i odtworzenia nawierzchni ulicy Szczygla w Gdańsku i chodników po prowadzonych robotach oraz
  3. usunięcie kolizji linii kablowych nn 0,4 kV w ul. Wróblej, ul. Szczyglej i ul. Reduta Wyskok.

Roboty realizowane będą w Gdańsku na działkach nr 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 466/1 obręb 100 będących własnością Zamawiającego i Gminy Miasto Gdańsk (działka nr 452, 466/2 i 193/1), oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi


więcej      (załącznik siwz.zip  ~591,9 MB)


Aktualizacja z dnia 21-08-2019

Odpowiedzi na pytania + załaczniki


Aktualizacja z dnia 04-09-2019

Informacja z otwarcia ofert

 

Aktualizacja z dnia 05-09-2019

Ogłoszenie wyników przetargu