Strona główna / 2018-10-22 - Roboty budowlane, Gdańsk, Reduta Wyskok 6A,B

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy oraz robót budowlanych obejmujących częściową rozbiórkę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowy na nieruchomości przy ulicy Reduta Wyskok 6 AB na działkach nr 447, 449, 450, 451 obręb 0100 w Gdańsku, stanowiących własność Zamawiającego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, oraz na wszelkich innych nieruchomościach na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.


więcej

 

Aktualizacja 2018-10-26

Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenia + oświadczenie

 

Aktualizacja 2018-11-08

Odpowiedzi na pytania

 

Aktualizacja 2018-11-09

Odpowiedzi na pytania

Załączniki


Aktualizacja 2018-11-14

Odpowiedzi na pytania

Zmiana ogłoszenia

 

Aktualizacja 2018-11-16

Odpowiedzi na pytania

 

Aktualizacja 2018-11-21

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik: grupa kapitałowa

 

Aktualizacja 2018-11-23

Ogłoszenie wyników