Strona główna / 2018-09-18 - Budowa budynku mieszkalnego Unruga 6a, Gdańsk, ul. Piotrkowska

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Unruga 6A wraz z boksami garażowymi, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem, oświetleniem terenu i zielenią oraz na usługę pełnienia serwisu wind osobowych, systemu oddymiania klatek schodowych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu i pielęgnacji zieleni. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 58 na działkach nr 10/306, 10/307, 10/309, 10/310, 10/312 obręb 74 będących własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.


więcej  (archiwum .zip  ~101 MB)


2018-10-08 Informacja z otwarcia ofert


2018-10-29 Informacja o wynikach przetargu