Strona główna / 2018-06-06 - Roboty budowlane - Gdańsk, Kieturakisa 6

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac  przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową wraz z wyposażeniem w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, windą osobową, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu, parkingu zewnętrznego dostępnego z ul. Szczyglej, fragmentu sieci gazowej związanej z likwidacją kolizji istniejącej sieci gazowej i projektowanej zabudowy oraz na usługę pełnienia serwisu windy osobowej, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. (hydrantów,  gaśnic i urządzeń do usuwania dymu), wentylacji hybrydowej, mechanicznej w garażu i pielęgnacji zieleni. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Kieturakisa 6 na działkach nr 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 466/1 obręb 100 będących własnością Zamawiającego i Gminy Miasto Gdańsk (działka nr 466/2 i 193/1), oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

 

więcej (archiwum zip 477,6 MB)

 

Aktualizacja 2018-06-15

odpowiedzi na pytania


Aktualizacja 2018-06-22

odpowiedzi na pytania

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

załączniki do aktualizacji z dnia 2018-06-22


Aktualizacja 2018-06-27

odpowiedzi na pytania

 

Aktualizacja 2018-07-03

Otwarcie ofert