Strona główna / 2018-05-11 - Udzielenie długoterminowego kredytu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Królikarnia 13, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia Oferty na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.420.000,00 zł, przeznaczonego na częściowe współfinansowanie lub refinansowanie kosztów inwestycji pn: wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Unruga 5A z 55 mieszkaniami o łącznej powierzchni 2502,50 m² wraz z boksami garażowymi, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem, oświetleniem terenu i zielenią oraz na usługę pełnienia serwisu wind osobowych i pielęgnacji zieleni.


więcej   (przetarg.zip 100,4 MB)


Aktualizacja 28-05-2018

Odpowiedzi na pytania + załączniki

 

Aktualizacja 30-05-2018

Odpowiedzi na pytania

 

Aktualizacja 06-06-2018

Odpowiedzi na pytania + załączniki

 

Aktualizacja 12-06-2018

Odpowiedzi na pytania


Aktualizacja 02-07-2018

Otwarcie ofert

 

Aktualizacja 06-07-2018

Ogłoszenie wyników