Strona główna / 2018-02-16 - Usługi porządkowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia czystości i porządku w budynkach i na terenie wskazanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ujętych w Wykazie powierzchni do świadczenia usług.

więcej

odpowiedzi na pytania z dnia 23-02-2018

2018-02-27 informacja z otwarcia ofert

2018-03-08 ogłoszenie wyników