Strona główna / 2017-09-25 - Budowa budynku mieszkalnego ul. Unruga 5a

Wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Unruga 5A wraz z boksami garażowymi, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem, oświetleniem terenu i zielenią oraz na usługę pełnienia serwisu wind osobowych i pielęgnacji zieleni. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 68 na działkach nr 10/309, 10/310, 10/307, 10/306 (KW GD1G/00196674/8), 10/313, 10/312 (KW GD1G/00290660/6) obręb 74 będących własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.


Więcej (archiwum siwz.zip)


Aktualizacja 2017-09-27:

odpowiedzi na pytania + załączniki


Aktualizacja 2017-09-29:

odpowiedzi na pytania

 

Aktualizacja 2017-10-03:

odpowiedzi na pytania

 

Aktualizacja 2017-10-12:

informacja z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 PZP)


Aktualizacja 2017-10-16:

ogłoszenie wyników