Strona główna / 2017-06-09 - Roboty budowlane - Gdańsk, Kieturakisa 8

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową, węzłem cieplnym wraz z wyposażeniem w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, windą osobową, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Kieturakisa 8 na działkach nr 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,  461, 466/1 obręb 100 będących własnością Zamawiającego i Gminy Miasto Gdańsk (działka nr 466/2), oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.


więcej (archiwum .zip 514,4 MB)


2017-06-20 - odpowiedzi na pytania

2017-06-26 - odpowiedzi na pytania + załącznik

2017-06-29 - odpowiedzi na pytania

2017-07-04 - odpowiedzi na pytania

2017-07-06 - odpowiedzi na pytania + załącznik

 

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie wyników