Strona główna / 2017-05-15 - Kredyt długoterminowy, Unruga 1a, 2a

Zaproszenie do składania Ofert

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Królikarnia 13, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia Oferty na  udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 290 000,00 zł. przeznaczonego na częściowe współfinansowanie lub refinansowanie kosztów inwestycji pn: wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Unruga 1A i 2A wraz z boksami garażowymi w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu ze 110 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 5005,00 m². Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 56 i 70 na działkach nr 10/310, 10/312 10/313 obręb 74 (wydzielonych z działki 10/256) zapisanych w KW GD1G/00196674/8 będących własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.


więcej (archiwum zip ~125MB)

2017-05-24 - odpowiedzi na pytania

2017-06-05 - odpowiedzi na pytania

2017-06-08 - odpowiedzi na pytania

2017-06-20 - ogłoszenie wyników