Strona główna / 2017-01-27 - Utrzymanie czystości

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia czystości i porządku w budynkach i na terenie wskazanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ujętych w Wykazie powierzchni do świadczenia usług - załącznik nr 4 do SIWZ.

więcej (archiwum zip)

Informacja z otwarcia kopert

Ogłoszenie wyników