Strona główna / 2016-10-11 - Budowa budynków mieszkalnych - ul. Unruga 1a, 2a

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Unruga 1A i 2A wraz z boksami garażowymi w poziomie piwnicy, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 56 i 70 na działkach nr 10/310, 10/312 10/313 obręb 74 (wydzielonych z działki 10/256) będących własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.


więcej (komplet materiałów - archiwum .zip - 220MB)


2016-10-12 Modyfikacja SIWZ

2016-10-18 Odpowiedzi na pytania

2016-10-21 Odpowiedzi na pytania

2016-10-24 Odpowiedzi na pytania


 

2016-10-28 Informacja z otwarcia ofert

2016-11-25 Wyniki przetargu