Strona główna / 2019-02-21 - Usługi zapewnienia czystości

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zapewnienia czystości, odśnieżania i porządku w budynkach i na terenie wskazanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ujętych w Wykazie powierzchni do świadczenia usług - załącznik nr 4 do SIWZ.


więcej

 

aktualizacja z dnia 04-03-2019

otwarcie ofert

grupa kapitałowa


aktualizacja z dnia 12-03-2019

ogłoszenie wyników