Strona główna / 2018-07-18 - Remont lokalu, Gdańsk, ul. Kolorowa 11

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królikarnia 13, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia Oferty na wykonania robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kolorowej 11 w Gdańsku.

więcej